Základní Kynologická Organizace Petřvald

„Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe a zarmoutí vás jen tehdy, když odejde do psího nebe...“

Základní informace ke kurzu

Pokud máte zájem o absolvování kurzu
„ZÁKLADNÍ POSLUŠNOST A SOCIALIZACE PSA“
kontaktujte nás na 608 77 10 88 nebo p.semanco@seznam.cz

 

Přihláška do kurzu Základní poslušnosti psa – DOTAZNÍK

 

kurz trvá cca 3 měsíce a cena je 1.000,-
KURZ ZDARMA NABÍZÍME VŠEM, KTEŘÍ SI OSVOJILI PEJSKA Z DĚTMAROVICKÉHO ÚTULKU NEBO ČTYŘLÍSTKU

DOPORUČUJEME  MÍT  PSA  NAOČKOVANÉHO  NA  PSINCOVÝ  KAŠEL (vakcinace Nobivac KC nebo Pneumodog Bb/Pi2)

DOPORUČOVANÉ OČKOVACÍ SCHÉMA :
1 očkování v 6 týdnech věku (psinka a parvoviróza)
2 očkování v 9 týdnech věku (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, parainfluenza, leptospiróza)
3 očkování ve 12 týdnech věku (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, parainfluenza, leptospiróza) může se přidat i vzteklina nebo se očkuje zvlášť za další 3-4 týdny
Očkování proti vzteklině je možné od 12 týdne (nejpozději do 6ti měsíců)

 

pak pravidelná roční přeočkování
_____________________________________________________________

Pokud chcete mít se svým psem harmonický vztah, poskytněte mu:
1. Pohyb – ve formě denních poznávacích procházek s vůdcem smečky
2. Disciplína – srozumitelná komunikace, důsledné prosazování pravidel, hranic a omezení
3. Láska – ve formě fyzické náklonnosti, chvály, odměn a hry

Poprvé na cvičák a proč ?

Pokud chcete, aby Vás pes poslechl za každé situace, případně s ním chcete skládat zkoušky z výkonu, měli byste se svým psem začít navštěvovat kynologické cvičiště (Základní Kynologická Organizace).

Cvičák je důležitý nejenom proto, abyste se zde naučili jak svého psa správně cvičit a vést, ale také proto, aby si váš pes zvyknul na cizí prostředí, cizí psy, lidi, zvuky, pachy apod.

Správně vedeným výcvikem se velmi výrazně upevňuje vztah psa a majitele.

Kdy je optimální doba pro první návštěvu cvičáku ?

Optimální doba pro první návštěvu cvičáku je zhruba ve 3 měsících štěněte, tedy v době kdy je štěně již očkované. Nejlepší je vyhledat si příslušnou organizaci ve svém okolí, navštívit ji a informovat se. Optimální je navštívit organizaci ve výcvikový den a podívat se, jak takový den probíhá – případně porovnat s jinými organizacemi. Ve většině organizací se začátečníkům věnují instruktoři, kteří vám přesně poradí jak psa přivyknout na jméno, na vodítko atd.

Co s sebou na první výcvikový den ?

Je dobré přijít první den již vybaven a to především dostatečným množstvím pamlsků pro psa, oblíbenou hračkou, vodítkem, obojkem popř. náhubkem. Vodítko doporučujeme kratší (stačí do 1,5-2m) a jedno dlouhé (postačí šnůra 8-10m nebo delší flexi vodítko). Obojek je nejvhodnější lehký (nylon, polyester popř. řetízkový jednořadý) s možností stahování, to proto aby se Vám pejsek „nevysmýknul“ a něco nevyvedl. Pro malé pejsky a štěňata můžete použít i plátěné nebo kožené obojky, které je zapotřebí přiměřeně utáhnout. Také je dobré vzít si s sebou vlastní misku na vodu.

Výchova psa – obecně

 • Důsledně naučte psa základním povelům: ke mně, sedni, lehni, zůstaň, fuj.
 • Respektování povelů je nezbytné pro ovladatelnost psa v každé situaci. Nejdůležitější částí výcviku je dokonalé zvládnutí přivolání psa.
 • Začínejte s výcvikem psa nejprve ve známém prostředí (doma), které neodvádí jeho pozornost.
 • Mějte na paměti, že soustředěnost psa při učení je první podmínkou úspěchu.
 • Postupujte od jednoduchého ke složitému. Postupně zvyšujte obtížnost cviků i nároky na svého psa.
 • Trénováním a výchovou svého psa upevňujete vzájemnou vazbu. Jste-li začátečníky, či nezkušenými chovateli psa, poraďte se, jak správně postupovat.
 • Motivujte a vychovávejte své štěně tak, aby se vždy chovalo přirozeně a uvolněně.
 • Nezatěžujte štěně nadměrným stresem ve výcviku.
 • Motivace psa je nutnou, nezbytnou a základní součástí jeho učení.
  Motivujte psa pro určitou činnost (např. ve spojení s pozdější odměnou, pochvalou), sdělte psu srozumitelně, co po něm požadujete, postupujte úměrně k jeho věku, zkušenostem a dovednostem. Dbejte vždy na vytvoření pozitivní vazby mezi vámi a psem. Důsledně vyžadujte respektování a plnění vašich příkazů. Každý jednotlivý cvik učte štěně nejprve formou hry, teprve později s přiměřenou korekcí, vždy ale cvik zakončujte s pozitivně motivovaným, nestresovaným psem. Nevystavujte štěně situacím, ve kterých by se cítilo nejisté, ohrožené, bezradné či bezmocné.
 • Minimalizujte rizika získávání negativních sociálních zkušeností svého štěněte (zejména s neznámými psy, o jejichž přátelském chování nejste dostatečně ujištěni či přesvědčeni).
 • Uvědomte si, že štěně od vás očekává vůdcovské chování a zajištění svého bezpečí. Jak v této roli obstojíte (i později), zásadním způsobem ovlivní i chování psa vůči vám.
 • V dnešní době existuje již řada příležitostí pro vhodnou výchovu a zaměstnání vašeho psa (sportovní kynologické kluby, agility, dogfrisbee, sporty jako dogtrekking, coursing, canis-cross, výcvik malých plemen aj.). Zde můžete získat nejen vlastní praktické zkušenosti s výchovou a vedením svého psa, ale můžete se poučit i od ostatních.
 • Naučme se psům rozumět.
 • Naučme se rizikovému chování psa předcházet.
 • Naučme se rizikové chování psa předvídat.
 • Nežádoucí chování psa mívá řadu konkrétních příčin.
 • Přirozené chování psa lze usměrnit a kontrolovat. Včasná a důsledná prevence příčin problémového chování psů je nejen prospěšnou lidskému zdraví, ale je i jednou ze smysluplných cest, jak v současnosti účinně minimalizovat nárůst incidence poranění způsobených člověku psem.
 • Pes je sociálně žijící tvor, jehož různorodou dnešní podobu a povahu začal kdysi vytvářet a formovat člověk.
 • Stejně tak se tomu děje i v současnosti. Jak se bude pes chovat a jak bude každý konkrétní pes či plemeno vypadat, je v rukou konkrétního chovatele – chovatelů, majitelů psů či celé společnosti.
 • Rozhodující není pouze vhodná genetická základna, ale také její následné a vhodné využití. Nelze než apelovat na odpovědný přístup při výběru a výchově psa. Není to cesta jednoduchá, jak by se mohlo jevit na první pohled.
 • Věnujme psům dostatečnou péči a pozornost, přistupujme k nim s vědomím, že budou odrážet ve svém chování naše vědomosti o jejich světě, naše sociální dovednosti ve vztahu a soužití s nimi.
Základní Kynologická Organizace Petřvald © 2014-2020 Frontier Theme