Základní Kynologická Organizace Petřvald

„Pes je jediné stvoření na světě, které vás miluje víc než sebe a zarmoutí vás jen tehdy, když odejde do psího nebe...“

Kurzy pro veřejnost

Několikrát ročně pořádáme kurzy pro majitele pejsků, se zaměřením na socializaci, komunikaci se psem, chůzi na vodítku, přivolání psa, základní povely (sedni, lehni, zůstaň).
Kurz je vhodný pro každého psa (i majitele), nezáleží na rase, velikosti ani věku.
Neřešíme, jestli se jedná o typicky sportovní či služební plemeno nebo o voříška, bull psa, mini psa, „agresivního“, bázlivého a podobně.
Přistupujeme k výcviku pozitivně, za odměny, chceme, aby jste měli z výcviku radost Vy i Váš pes.
Psi jsou rozdělení do skupin po cca 5-ti a podle věku (štěňata – starší psi – problémoví psi).
V případě dotazů mě kontaktujte: 608 77 10 88 nebo p.semanco@seznam.cz

V průběhu celého roku (kromě letních prázdnin) se konají 4 dvouměsíční kurzy (8 lekcí)

Termíny kurzů :
I.     05.03.2023 – 23.04.2023            8 lekcí           přihlásit se můžete ZDE
II.    30.04.2023 – 18.06.2023            8 lekcí           přihlásit se můžete ZDE
III.   03.09.2023 – 22.10.2023            8 lekcí           přihlásit se můžete ZDE
IV.    29.10.2023 – 17.12.2023            8 lekcí           přihlásit se můžete ZDE
Cena kurzu je 1.500,- Kč  (platí se na konci první lekce)

KURZ ZDARMA NABÍZÍME VŠEM, KTEŘÍ SI OSVOJILI PEJSKA Z ÚTULKU ČTYŘLÍSTEK PRO HAFANY

DOPORUČUJEME  MÍT  PSA  NAOČKOVANÉHO  NA  PSINCOVÝ  KAŠEL
(vakcinace Nobivac KC nebo Pneumodog Bb/Pi2)

DOPORUČOVANÉ OČKOVACÍ SCHÉMA :
1 očkování v 6 týdnech věku (psinka a parvoviróza)
2 očkování v 9 týdnech věku (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, parainfluenza, leptospiróza)
3 očkování ve 12 týdnech věku (psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, parainfluenza, leptospiróza) může se přidat i vzteklina nebo se očkuje zvlášť za další 3-4 týdny
_____________________________________________________________

Pokud chcete mít se svým psem harmonický vztah, poskytněte mu:
1. Pohyb – ve formě denních poznávacích procházek, možnosti proběhnout se (např. hra s míčkem)
2. Disciplína – srozumitelná komunikace, důsledné prosazování pravidel, hranic a omezení
3. Láska – ve formě fyzické náklonnosti, chvály, odměn a hry

Poprvé na cvičák a proč ?

Pokud chcete, aby Vás pes poslechl za každé situace, případně s ním chcete skládat zkoušky z výkonu, měli byste se svým psem začít navštěvovat kynologické cvičiště (Základní Kynologická Organizace).

Cvičák je důležitý nejenom proto, abyste se zde naučili jak svého psa správně cvičit a vést, ale také proto, aby si váš pes zvyknul na cizí prostředí, cizí psy, lidi, zvuky, pachy apod.

Správně vedeným výcvikem se velmi výrazně upevňuje vztah psa a majitele.

Kdy je optimální doba pro první návštěvu cvičáku ?

Optimální doba pro první návštěvu cvičáku je zhruba ve 3 měsících štěněte, tedy v době kdy je štěně již očkované. Nejlepší je vyhledat si příslušnou organizaci ve svém okolí, navštívit ji a informovat se. Optimální je navštívit organizaci ve výcvikový den a podívat se, jak takový den probíhá – případně porovnat s jinými organizacemi. Ve většině organizací se začátečníkům věnují instruktoři, kteří vám přesně poradí jak psa přivyknout na jméno, na vodítko atd.

Co s sebou na první výcvikový den ?

Je dobré přijít první den již vybaven a to především dostatečným množstvím pamlsků pro psa, oblíbenou hračkou, vodítkem, obojkem popř. náhubkem. Vodítko doporučujeme kratší (stačí do 1,5-2m) a jedno dlouhé (postačí šnůra 8-10m nebo navíjecí flexi vodítko). Obojek je nejvhodnější lehký (kůže, nylon, polyester, popř. řetízkový jednořadý) měl by být pevný dostatečně utažený, to proto aby se Vám pejsek „nevysmýknul“ a něco nevyvedl. Také je dobré vzít si s sebou vlastní misku, voda je v areálu k dispozici.

Výchova psa – obecně

 • Důsledně naučte psa základním povelům: např. ke mně, k noze, sedni, lehni, zůstaň, fuj.
 • Respektování povelů je nezbytné pro ovladatelnost psa v každé situaci. Nejdůležitější částí výcviku je dokonalé zvládnutí přivolání psa.
 • Začínejte s výcvikem psa nejprve ve známém prostředí (doma), které neodvádí jeho pozornost.
 • Mějte na paměti, že soustředěnost psa při učení je první podmínkou úspěchu.
 • Postupujte od jednoduchého ke složitému. Postupně zvyšujte obtížnost cviků i nároky na svého psa.
 • Trénováním a výchovou svého psa upevňujete vzájemnou vazbu. Jste-li začátečníky, či nezkušenými chovateli psa, poraďte se, jak správně postupovat.
 • Motivujte a vychovávejte své štěně tak, aby se vždy chovalo přirozeně a uvolněně.
 • Nezatěžujte štěně nadměrným stresem ve výcviku.
 • Motivace psa je nutnou, nezbytnou a základní součástí jeho učení.
  Motivujte psa pro určitou činnost (např. ve spojení s pozdější odměnou, pochvalou), sdělte psu srozumitelně, co po něm požadujete, postupujte úměrně k jeho věku, zkušenostem a dovednostem. Dbejte vždy na vytvoření pozitivní vazby mezi vámi a psem. Důsledně vyžadujte respektování a plnění vašich příkazů. Každý jednotlivý cvik učte štěně nejprve formou hry, teprve později s přiměřenou korekcí, vždy ale cvik zakončujte s pozitivně motivovaným, nestresovaným psem. Nevystavujte štěně situacím, ve kterých by se cítilo nejisté, ohrožené, bezradné či bezmocné.
 • Minimalizujte rizika získávání negativních sociálních zkušeností svého štěněte (zejména s neznámými psy, o jejichž přátelském chování nejste dostatečně ujištěni či přesvědčeni).
 • Uvědomte si, že štěně od vás očekává vůdcovské chování a zajištění svého bezpečí. Jak v této roli obstojíte (i později), zásadním způsobem ovlivní i chování psa vůči vám.
 • V dnešní době existuje již řada příležitostí pro vhodnou výchovu a zaměstnání vašeho psa (sportovní kynologické kluby, agility, dogfrisbee, sporty jako dogtrekking, coursing, canis-cross, výcvik malých plemen aj.). Zde můžete získat nejen vlastní praktické zkušenosti s výchovou a vedením svého psa, ale můžete se poučit i od ostatních.
 • Naučme se psům rozumět.
 • Naučme se rizikovému chování psa předcházet.
 • Naučme se rizikové chování psa předvídat.
 • Nežádoucí chování psa mívá řadu konkrétních příčin.
 • Přirozené chování psa lze usměrnit a kontrolovat. Včasná a důsledná prevence příčin problémového chování psů je nejen prospěšnou lidskému zdraví, ale je i jednou ze smysluplných cest, jak v současnosti účinně minimalizovat nárůst incidence poranění způsobených člověku psem.
 • Pes je sociálně žijící tvor, jehož různorodou dnešní podobu a povahu začal kdysi vytvářet a formovat člověk.
 • Stejně tak se tomu děje i v současnosti. Jak se bude pes chovat a jak bude každý konkrétní pes či plemeno vypadat, je v rukou konkrétního chovatele – chovatelů, majitelů psů či celé společnosti.
 • Rozhodující není pouze vhodná genetická základna, ale také její následné a vhodné využití. Nelze než apelovat na odpovědný přístup při výběru a výchově psa. Není to cesta jednoduchá, jak by se mohlo jevit na první pohled.
 • Věnujme psům dostatečnou péči a pozornost, přistupujme k nim s vědomím, že budou odrážet ve svém chování naše vědomosti o jejich světě, naše sociální dovednosti ve vztahu a soužití s nimi.
Základní Kynologická Organizace Petřvald © 2014-2022 Frontier Theme